Description

arbetsuppgifter som utförs i hemmet för att se till att grundläggande behov för dess medlemmar uppfylls, såsom matlagning, städning eller att ta hand om barn eller äldre vuxna och andra familjemedlemmar i beroendeställning

Additional notes and information

Traditionellt sett får en person inte lön för dessa arbetsuppgifter och makt eller status överensstämmer inte nödvändigtvis med ansvaret i uppgifterna. I många samhällen har den person som ansvarar för hushållet en underordnad ställning i hushållet och det är oftast kvinnor och flickor som ansvarar för samtliga hushållsuppgifter även om de arbetar utanför hemmet.