Description

činnosti vykonávané v domácnosti, jejichž cílem je zajistit uspokojení základních potřeb členů domácnosti, jako je například vaření, úklid a péče o děti nebo o starší dospělé osoby a jiné závislé rodinné příslušníky

Additional notes and information

Osoba, která tyto úkoly plní, tradičně nedostává žádný plat ani jí na základě těchto povinností nemusí být přiznána žádná pravomoc nebo postavení. V mnoha společnostech je osoba vykonávající domácí povinnosti v rámci domácnosti v podřízeném postavení, přičemž většinou jsou práce v domácnosti povinností žen a dívek, a to i v případech, kdy pracují také mimo domov.