Description

kompiti li jsiru f’dar biex jiġi żgurat li l-bżonnijiet bażiċi tal-membri tagħha jintlaħqu, bħat-tisjir, it-tindif jew li jiġu mħarsa t-tfal u l-adulti anzjani u f’membri tal-familja li huma dipendenti

Additional notes and information

Tradizzjonalment, persuna ma titħallasx talli twettaq dawn il-kompiti, u l-poter jew l-istatus mhux neċessarjament jingħataw minħabba dawn ir-responsabbiltajiet. F'ħafna soċjetajiet, il-persuna responsabbli għall-unità domestika hija f'sitwazzjoni subordinata fiha u, ħafna drabi, in-nisa u l-bniet ikunu responsabbli għall-kompiti domestiċi kollha, anki jekk ikunu jaħdmu barra mid-dar.