Description

povinnosti vykonávané v domácnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené základné potreby jej členov, napr. varenie, upratovanie a starostlivosť o deti alebo o starších dospelých a iných závislých rodinných príslušníkov

Additional notes and information

Osoba za vykonávanie týchto povinností tradične nie je platená a tieto úlohy jej nevyhnutne nepriznávajú nejakú právomoc či štatút. V mnohých spoločnostiach je osoba zodpovedná za domácnosť v rámci domácnosti v podriadenom postavení a zodpovednosť za vykonávanie všetkých povinností v domácnosti nesú ženy a dievčatá, aj keď pracujú mimo domova.