Description

mājsaimniecībā veiktas darbības, lai nodrošinātu, ka ir apmierinātas tās locekļu pamatvajadzības, piemēram, ēdiena gatavošana, tīrīšana, kā arī bērnu, vecāku pieaugušo un citu apgādājamu ģimenes locekļu aprūpe

Additional notes and information

Parasti par šo pienākumu izpildi atalgojuma nav, un šie pienākumi ne vienmēr nodrošina varu vai statusu. Daudzās sabiedrībās par mājsaimniecību atbildīgā persona šajā mājsaimniecībā ir pakārtotā pozīcijā, un bieži vien par mājas pienākumu izpildi atbildīgas ir sievietes un meitenes, pat ja viņas strādā ārpus mājām.