Description

Kodused majapidamistööd, mille eesmärk on tagada, et kõigi pereliikmete vajadused on rahuldatud, nt toidu valmistamine, koristamine, laste või eakate ning teiste ülalpeetavate pereliikmete eest hoolitsemine

Additional notes and information

Traditsiooniliselt ei maksta nende ülesannete täitmise eest tasu ning nendega ei kaasne tingimata võimu ega staatust. Paljudes ühiskondades vastutab koduse majapidamise eest selle madalaima positsiooniga liige ning enamasti teevad naised ja tüdrukud kõiki majapidamistöid ka siis, kui nad töötavad väljapool kodu.