Description

narzędzie edukacyjne lub proces mające na celu zwiększenie świadomości decydentów i innych podmiotów w UE i w państwach członkowskich na zagadnienia równości płci, budowanie ich kompetencji dotyczących perspektywy płci oraz umożliwienie im promowania w swojej pracy celów dotyczących równości płci na wszystkich poziomach

Additional notes and information

Szkolenia z zakresu równości płci mają obejmować zakres narzędzi i procesów edukacyjnych: tradycyjne zajęcia i kursy szkoleniowe; wdrażanie personelu; moduły online; poradniki i podobne zasoby; spotkania konsultacyjne; oraz sieci służące do dzielenia się wiedzą fachową.