Description

ethvert undervisningsrettet værktøj eller proces, der har til formål at gøre politikere og andre aktører i EU og medlemsstaterne mere opmærksomme på ligestillingsspørgsmål, opbygge deres ligestillingskompetencer og sætte dem i stand til at fremme ligestillingsmålene i deres arbejde på alle niveauer

Additional notes and information

Undervisning i ligestilling forstås at dække over en lang række forskellige undervisningsværktøjer og -processer: ansigt-til-ansigt-kurser og uddannelsesforløb, personalemøder, onlinemoduler, oplysningsmaterialer og lignende ressourcer såvel som rådgivningsarrangementer og videndelingsnetværk.