Description

Kaikki koulutusvälineet tai -prosessit, joiden tarkoituksena on lisätä EU:n ja jäsenvaltioiden päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden tietämystä tasa-arvokysymyksistä, vahvistaa heidän sukupuolikysymystä koskevia valmiuksiaan ja antaa heille mahdollisuudet edistää sukupuolten tasa-arvon tavoitteita työssään kaikilla tasoilla

Additional notes and information

Tasa-arvokoulutuksen on ymmärretty kattavan monia erilaisia koulutusvälineitä ja -prosesseja: henkilökohtaiset koulutustapahtumat ja kurssit, henkilöstön perehdyttämisen, verkkomoduulit, ohjausaineisto ja niihin liittyvät resurssit, neuvontajärjestelyt ja verkostot kokemusten jakamista varten.