Description

kwalunkwe għodda edukattiva jew proċess edukattiv li għandhom l-għan li jagħmlu lil dawk li jfasslu l-politika u lil atturi oħrajn fl-UE u fl-Istati Membri aktar konxji dwar kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, jibnu l-kompetenza tagħhom dwar is-sessi u jippermettulhom li jippromwovu l-għanijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħidma tagħhom fil-livelli kollha

Additional notes and information

Taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri huwa mifhum li jkopri firxa wiesgħa ta' għodod u proċessi edukattivi differenti: avvenimenti ta' taħriġ wiċċ imb'wiċċ u korsijiet ta' studju; taħriġ għall-persunal; moduli online; materjali ta' gwida u riżorsi relatati; arranġamenti ta' konsulenza; u netwerks għall-iskambjar ta' għarfien.