Description

Obuka o rodnoj ravnopravnosti širok je koncept koji obuhvata bilo koje obrazovno sredstvo ili proces čiji je cilj da kreatore politika i druge aktere u EU i državama članicama učine svjesnijim po pitanjima rodne ravnopravnosti, izgrade rodne kompetencije i omogući im da promovišu ciljeve rodne ravnopravnosti u svom radu na svim nivoima.

Additional notes and information

Obuka o ravnopravnosti spolova obuhvata širok spektar različitih obrazovnih alata i procesa: obuke i kursevi; obuka zaposlenika; onlajn moduli; priručnici i sažeti pregledi svih resursa; savjetovanja; i mreže za razmjenu profesionalnog iskustva.