Description

vsako izobraževalno orodje ali proces, ki prispeva k ozaveščanju oblikovalcev politik in drugih akterjev v EU in državah članicah o vprašanjih enakosti spolov, povečuje njihovo usposobljenost za enakost spolov in jim omogoča, da se pri svojem delu na vseh ravneh zavzemajo za cilje enakosti spolov

Additional notes and information

Usposabljanje na področju enakosti spolov zajema najrazličnejša izobraževalna orodja in procese, kot so izobraževalni dogodki z osebno udeležbo in študijski programi, uvajanje zaposlenih, spletni moduli, smernice in z njimi povezani viri, možnosti svetovanja in mreže za izmenjavo strokovnega znanja.