Description

Всяко неблагоприятно третиране, включително освобождаване от работа в случаите на неравно третиране на работното място като реакция на внесено оплакване.

Additional notes and information

Това се извършва от предполагаемия извършител на акт на дискриминация (акт на насилие).