Description

belangrijk concept in vrouwenstudies en feministische theorie, met een focus op onderwerpen als controle over vrouwenlichamen, lichamelijke verschillen, en bekritisering van de gendertweedeling en essentialisme.

Additional notes and information

Discoursen over gender beïnvloeden lichamen op verschillende manieren, namelijk doordat ze de verschijningen of competenties van meisjes en jongens, vrouwen en mannen beschrijven, of doordat ze teksten over anatomie, fysiologie en andere lichaamskenmerken van de genders in omloop brengen. Dankzij de alomtegenwoordigheid van (nieuwe) media en populair-wetenschappelijke discoursen over vrouwen- en mannenrollen in hun veronderstelde directe relatie met lichamelijkheid, hebben deze discoursen een aanzienlijke normatieve macht.