Description

nøglekoncept i kvindestudier og feministisk teori med fokus på emner som kontrol over kvindens krop, kroppens mangfoldighed og kritik af kønsdikotomi og essentialisme

Additional notes and information

Kønsdiskurser påvirker kroppe på forskellige måder, især ved at præge pigers og drenges samt kvinders og mænds fremtoning eller kompetencer, eller ved at generalisere anatomi, fysiologi og andre af kønnenes kropsegenskaber. På grund af de allestedsnærværende (nye) medier og den populærvidenskabelige diskurs om kvinders og mænds roller i deres formodede direkte forhold til kroppen, har disse diskurser en betydelig præskriptiv kraft.