Description

Eeldus, et kõik inimesed peaksid olema heteroseksuaalsed, mis marginaliseerib neid, kes ennast heteroseksuaalsena ei määratle

Additional notes and information

Samuti osutab see, et heteroseksuaalsus on võrreldes homoseksuaalsuse ja teiste seksuaalsete identiteetidega ülimuslik. Seega on heteroseksism seotud eelkõige võimu, mitte seksuaalse identiteediga.