Description

bet kokia patirtis ar iniciatyva, rodanti technikas, metodus ar požiūrius, taikant kuriuos užtikrinamas su lyčių aspekto integravimo apibrėžtimi derantis poveikis ir rezultatai, ir kurie lyčių aspekto integravimą, manoma, veiksmingai perduos kaip transformuojančią strategiją, todėl nusipelno būti skleidžiami ir siūlomi kituose organizaciniuose kontekstuose