Description

Ressursside kasutamisest saadav majanduslik, sotsiaalne, poliitiline ja psühholoogiline kasu, sh praktiliste vajaduste (toit, eluase jne) ja strateegiliste huvide (haridus, koolitus, poliitiline võim jne) rahuldamine