Description

Накнаде су економске, социјалне, политичке или психолошке користи од употребе ресурса, укључујући задовољавање, како практичних потреба (храна, становање и сл), тако и стратешких интереса (образовања и обука, повећање политичке моћи и слично).