Description

ekonomické, sociálne, politické a psychologické výstupy z využívania zdrojov vrátane uspokojovania oboch praktických potrieb (potraviny, bývanie atď.) a strategických záujmov (vzdelávanie a odborná príprava, politická moc atď.)