Description

įvairios nestandartinio, netipinio, alternatyvaus užimtumo formos

Additional notes and information

Nereguliarus ir (arba) mažai socialinių garantijų suteikiantis darbas dažnai yra susijęs su darbu ne visą darbo laiką, sezoniniu ir retkarčiais atliekamu darbu, savarankišku darbu, darbu pagal terminuotas sutartis, laikinu darbu, darbu pagal iškvietimą, darbu namuose ir darbu per laikinojo įdarbinimo įmones. Šiam darbui būdinga tai, kad gali niekada nebūti užtikrintas jo tęstinumas ir galimybės kontroliuoti darbo procesą, toks darbas suteikia mažas pajamas, ribotą socialinę ir reguliavimo apsaugą. Dėl standartinių darbo santykių erozijos moterų padėtis darbo rinkoje gali tapti dar labiau pažeidžiama.