Description

Korvauksetta suoritettua vastavuoroista taloudellista toimintaa, josta kotitalous tai sukulaisten tai ystävien kotitaloudet saavat välitöntä etua; tähän kuuluvat esimerkiksi kotitaloustyöt ja suuri joukko omavaraisuuteen liittyvää toimintaa ja/tai ammatillista toimintaa, joka on joko ainoa elinkeino tai sivuelinkeino ja joka on vastikkeellista ja säännöllistä mutta jolla ei kuitenkaan täytetä tai täytetään vain marginaalisesti lainsäädännöllisiä tai sopimusvelvoitteita: tähän ei kuulu sellainen epävirallinen toiminta, joka on rikollista