Description

onbetaalde economische activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan het huishouden of aan familie en vrienden, en op basis van wederkerigheid worden verricht, waaronder dagelijks huishoudelijk werk en diverse doe-het-zelfwerkzaamheden, en/of als hoofd- of nevenberoep tegen betaling en niet incidenteel verrichte werkzaamheden op de grens van of buiten wettelijke of contractuele verplichtingen onder uitsluiting van die informele activiteiten die ook deel uitmaken van de criminele economie