Description

obetald ekonomisk verksamhet som utförs för att direkt gynna hushållet eller släktingars eller vänners hushåll på ömsesidig grund, inbegripet vardagligt hushållsarbete och många olika verksamheter för försörjning och/eller yrkesverksamhet, antingen som enda eller som sekundärt yrke, som utförs som ett yrke och inte vid enstaka tillfällen, på gränsen till eller utanför lagstadgade, rättsliga eller kontraktsmässiga skyldigheter men uteslutande informella verksamheter som också är en del av den kriminella ekonomin