Description

neplačane gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo v neposredno korist gospodinjstva ali za gospodinjstva sorodnikov ali prijateljev na vzajemni osnovi, vključno z vsakdanjim delom v gospodinjstvu in celo vrsto različnih samooskrbnih dejavnosti in/ali poklicno dejavnostjo, bodisi kot edino bodisi dopolnilno dejavnostjo, in se opravljajo pridobitniško in ne občasno, na meji ali zunaj zakonskih, regulativnih ali pogodbenih obveznosti, vendar ne vključujejo neformalnih dejavnosti, ki so tudi del kriminalne ekonomije