Description

neapmokama ekonominė veikla, atliekama tiesioginei namų ūkio naudai arba giminaičių ar draugų namų ūkiams abipusiu pagrindu, įskaitant kasdienius namų darbus ir įvairias savęs aprūpinimo veiklas ir (arba) profesinę veiklą, kuri yra vienintelis arba antraeilis užsiėmimas, vykdomas tikslingai ir atlygintinai laikantis įstatymais numatytų, priežiūros ar sutartinių įsipareigojimų (arba jų netaikant), išskyrus neformalias veiklas, kurios taip pat yra nusikalstamos ekonomikos dalis