Description

Tasustamata majanduslikud tegevused, mida tehakse pere või sugulaste ning sõprade majapidamiste otseseks hüvanguks ja vastastikku, sh igapäevane kodutöö ning mitmesugused isevarustamisega seotud tegevused ja/või kutsetegevus ainsa või lisatööna mida tehakse sihipäraselt ja üsna sageli, ent mitte seadusega kindlaksmääratud regulatiivsete või lepinguliste kohustuste täitmiseks, v.a mitteametlikud tegevused, mis on majanduskuritegevuse osa