Description

nieopłacana działalność gospodarcza wykonywana dla bezpośredniej korzyści gospodarstwa domowego lub gospodarstw domowych członków rodziny lub znajomych, wykonywana na zasadzie wzajemności, obejmująca codzienne prace domowe i szeroki zakres samodzielnie świadczonych usług i/lub działalność zawodową, mogąca stanowić jedyne lub drugorzędne zajęcie, wykonywana zarobkowo, a nie okazjonalnie, na granicy zobowiązań ustawowych, regulacyjnych lub umownych lub poza nimi, z wykluczeniem jednak nieformalnej działalności stanowiącej również część gospodarki kryminalnej