Description

rodinný příslušník, který pracuje v rodinném podniku, jako je farma, obchod, malý podnik nebo odborná praxe, přičemž se často jedná o manželku, dceru nebo syna