Description

anëtar i familjes që punon në një biznes familjar të tillë si një fermë, dyqan, biznes i vogël ose praktikë profesionale, shpesh një grua, vajzë apo djalë