Description

član obitelji koji radi u obiteljskom poslovnom subjektu kao što je farma, trgovina, malo poduzeće ili privatna praksa, najčešće žena, kći ili sin