Description

Член на семейството, който работи в семейния бизнес като земеделско стопанство, магазин, малка фирма или професионална практика, често съпруга, дъщеря или син.