Description

družinska članica ali član, ki dela v družinskem podjetju, kot je kmetija, trgovina, malo podjetje ali ki opravlja samostojno poklicno dejavnost; pogosto žena, hčerka ali sin.