Description

Tavat, joilla sukupuoli muokkaa vallan jakautumista kaikilla yhteiskunnan tasoilla

Additional notes and information

Yksi pysyvimmistä vallanjaon malleista on naisten ja miesten välinen epätasa-arvo. Yhteiskunnassa naisille ja miehille sopiviksi määritetyt roolit, käytösmallit ja asenteet (sosiaalinen sukupuoli) voivat olla valtasuhteiden syy, seuraus ja mekanismi kotitaloudesta päätöksenteon korkeimmille tasoille. Myös laajemmat rakenteet ja laitokset voivat muokata vallanjakoa vahvistamalla sukupuolirooleja ja tukeutumalla niihin.