Description

acțiune menită să favorizeze accesul la drepturi garantate membrilor anumitor categorii de oameni, în acest caz al femeilor, în aceeași măsură cu celelalte categorii, în acest caz, al bărbaților.

Additional notes and information

În anumite cazuri, motivul constatării unei discriminări se datorează faptului că se aplică aceeași regulă tuturor fără a se lua în seamă diferențele relevante. Pentru a remedia și a preveni acest tip de situație, guvernele, angajații și furnizorii de servicii trebuie să se asigure că iau măsuri pentru a a-și adapta regulile și practicile în așa fel încât să ia în considerare aceste diferențe – adică să facă ceva pentru a adapta politicile și măsurile curente. În dreptul internațional, conceptul de măsură pozitivă se numește „măsuri speciale”. Aceste măsuri sunt descrise prin termeni diferiți, care pot avea și sensuri și interpretări diferite în diferite contexte naționale și domenii de aplicabilitate. Termenii cei mai cunoscuți sunt: acțiune afirmativă sau măsuri afirmative; acțiune pozitivă; tratament preferențial; măsuri speciale; acțiune specifică; discriminare inversă și discriminare pozitivă.