Description

siekis suprasti ir atsižvelgti į visuomeninius ir kultūrinius veiksnius, darančius įtaką su lytimi susijusiai atskirčiai ir diskriminacijai įvairiausiose viešo ir privataus gyvenimo srityse

Additional notes and information

Daugiausia dėmesio skiria atvejams, susijusiems su struktūriniu moterų padėties ir vaidmenų nepalankumu.