Description

aspect al oricărei probleme asociate cu egalitatea, ca, de exemplu sex, gen, vârstă, rasă, etnie, handicap orientare sexuală sau identitate de gen.

Additional notes and information

Integrarea și evaluarea aspectelor complexe legate de problematica egalităţii este deosebit de importanță în analiza și evaluarea politicilor, programelor și măsurilor de atingere a egalității