Description

gné a bhaineann le haon saincheist i dtaca le comhionannas, amhail gnéas, inscne, aois, cine, eitneacht, míchumas, gnéaschlaonadh nó féiniúlacht inscne

Additional notes and information

Tá tábhacht ar leith ag baint le comhtháthú agus measúnú a dhéanamh ar ghnéithe comhionannais chun anailís a dhéanamh ar bheartais, ar chláir agus ar bhearta chun comhionannas a bhaint amach.