Description

aspekt dowolnego zagadnienia związany z równością, np. płcią, płcią społeczno-kulturową, wiekiem, rasą, pochodzeniem etnicznym, niepełnosprawnością, orientacją seksualną lub tożsamością płciową

Additional notes and information

Integracja i ocena wymiaru równości ma szczególne znaczenie przy analizie i ocenie polityk, programów i środków dążących do osiągnięcia równości.