Description

aspekt, der indgår i et ligestillingsspørgsmål, f.eks. køn, alder, race, etnicitet, handicap, seksuel orientering eller kønsidentitet

Additional notes and information

Det er særligt vigtigt at integrere og vurdere ligestillingsaspektet ved analyse og vurdering af politikker, programmer og foranstaltninger til fremme af ligestilling.