Description

vidik katerega koli vprašanja, ki zadeva enakost, npr. spol, starost, rasa, etničnost, oviranost, spolna usmerjenost ali spolna identiteta

Additional notes and information

Vključitev razsežnosti enakosti in presoja o njej sta posebej pomembni pri analizah in presoji politik, programov in ukrepov za doseganje enakosti.