Description

aspekt bilo kojeg pitanja koje se odnosi na ravnopravnost, kao što su spol, rod, dob, rasa, nacionalnost, invaliditet, seksualna orijentacija ili rodni identitet

Additional notes and information

Integracija i ocjena dimenzija ravnopravnosti je od posebne važnosti za analizu i procjenu politike, programa i mjera za postizanje ravnopravnosti.