Description

Aspekt bilo kojeg pitanja koje se odnosi na jednakost, kao što su spol, rod, uzrast, rasa, etnička pripadnost, invaliditet, seksualna orijentacija ili rodni identitet.

Additional notes and information

Integrisanje i procjena ovih dimenzija je od posebnog značaja u analizi i procjeni politika, programa i mjera za postizanje jednakosti.