Description

aspekt akejkoľvek otázky, ktorý sa týka rovnosti, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia alebo rodová identita

Additional notes and information

Integrácia a posúdenie rozmerov rovnosti má mimoriadny význam pri analyzovaní a posudzovaní politík, programov a opatrení na dosiahnutie rovnosti.