Description

Mistahes teema, näiteks soo, vanuse, nahavärvi, rahvuse, puude, seksuaalse identiteedi või sooidentiteedi võrdõiguslikkusega seotud aspekt

Additional notes and information

Võrdõiguslikkuse mõõtme lõimimine ja hindamine on eriti olulised meetmed võrdsuse saavutamiseks loodud poliitika, programmide ja meetmete analüüsil ning hindamisel.