Description

prvek, který se v rámci jakékoli záležitosti týká rovnosti žen a mužů, tj. například pohlaví, gender, věk, rasa, etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientace nebo genderová identita

Additional notes and information

Začleňování a posouzení rozměru rovnosti žen a mužů je zvláště důležité při hodnocení a posuzování politik, programů a opatření zaměřených na dosažení rovnosti.