Description

bármely kérdés egyenlőségi szempontja, ideértve a biológiai vagy társadalmi nemet, életkort, faji vagy etnikai származást, fogyatékosságot, szexuális irányultságot vagy nemi identitást

Additional notes and information

Az egyenlőség dimenzióinak integrálása és értékelése kiemelt jelentőséggel bír az egyenlőség elérésére irányuló politikák, programok és intézkedések elemzésekor és értékelésekor.