Description

Аспект било којег питања које се односи на једнакост, као што су пол, род, узраст, раса, етничка припадност, инвалидитет, сексуална оријентација или родни идентитет.

Additional notes and information

Интегрисање и процјена ових димензија је од посебног значаја у анализи и процјени политика, програма и мјера за постизање једнакости.