Description

jebkura ar līdztiesību saistīta jautājuma aspekts, piemēram, dzimums, dzimte, vecums, rase, etniskā piederība, invaliditāte, dzimumorientācija vai dzimumidentitāte

Additional notes and information

Līdztiesības dimensiju iekļaušanai un novērtēšanai ir īpaša nozīme līdztiesības veicināšanas politiku, programmu un pasākumu analīzē un novērtējumā.