Description

mjere kojima je cilj ubrzati poboljšanje položaja žena kako bi dosegle stvarnu ravnopravnost s muškarcima te dovesti do strukturnih, socijalnih i kulturoloških promjena neophodnih za ispravljanje prošlih i sadašnjih oblika i posljedica diskriminacije žena, te im nadoknaditi pretrpljenu neravnopravnost i štetu

Additional notes and information

Pojam upotrijebljen u Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koji označava "privremenu" narav takvih posebnih mjera, pri čemu "poseban" znači da su mjere namijenjene za ostvarenje posebnog cilja, a ne da žene izložene diskriminaciji prikaže kao slabe i ranjive osobe kojima su potrebne dodatne ili "posebne" mjere kako bi aktivno sudjelovale u društvu. Primjena posebnih mjera ne podrazumijeva posebnu uslugu nego pravo. Posebne su mjere bitne kako bi ženama osigurale jednake mogućnosti za sudjelovanje i konkurentnost u različitim područjima društvenog života u kojima društveno, zdravstveno i ekonomsko opterećenje žena mogu biti posljedica rodnih stereotipa ili njihove uloge u majčinstvu.